COMPRAR PAS A PAS

Operativament, seguim la sistemàtica habitual de totes les botigues en línia. Si té poca pràctica en les compres per Internet, no s'ha de preocupar, és molt senzill.

Si li sorgeixen qualsevol tipus de dubte, consulteu amb el nostre Dpt. Comercial o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del xat.

La seva seguretat és el primer, sent la nostra primera preocupació garantir la confidencialitat de les seves dades.

Podeu visitar la web al seu gust, encara que per realitzar alguna compra li aconsellem llegir i informar-se sobre les nostres Condicions Legals de la Web.

Per poder efectuar qualsevol compra és necessari registrar-se. Fent-ho, tindrà la possibilitat de crear i modificar el seu perfil, veure el seu historial de comandes, etc. També podrà modificar la seva contrasenya, a més d'altres dades de client. Quan arribi a l'opció de PAGAMENTS SEGUROS podrà fer el seu pagament amb la passarel·la de pagament que triï, utilitzant PayPal, la seva targeta de crèdit o dèbit directament o mitjançant transferència bancària.

Podrà accedir a la web i efectuar qualsevol compra, sent aquesta última responsabilitat única i exclusiva del client-usuari que proporciona les seves dades personals.

INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors de Distrigraf Digital S.L. Les fotografies o vídeos relatius als productes i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de Distrigraf Digital S.L., són sobre els objectes/productes reals posats a la venda amb la finalitat de donar la major informació veraç i exacta sobre el producte i les seves característiques, no obstant això, l'usuari ha de tenir en compte que manquen de caràcter exhaustiu.

Tots els productes que es venen han estat elaborats seguint uns estrictes controls de qualitat per part del fabricant, i compleixen totes les normes de la Unió Europea.

PREUS

Els preus aplicables als productes són els que figuren en el moment de la comanda. En la visió de producte o llistat d'aquests, els preus apareixen sense impostos inclosos. A l'hora de realitzar la comanda en ferm, el sistema li informarà de taxes puntuals, i despeses d'enviament detallades.

PAGAMENTS

El Client s'obliga a pagar en el moment que realitza la comanda. Quan arribi a l'opció de pagament per SERVIRED podrà fer el seu pagament amb aquesta passarel·la de pagament amb la seva targeta de crèdit o dèbit. Al preu inicial que figurés al lloc web per a cadascun dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament amb targeta de crèdit o de dèbit (Visa, MasterCard, American Express, Visa Electròn i/o altres targetes anàlogues) o Bizum, a més de la transferència bancària.

El Client haurà de notificar-nos qualsevol càrrec indegut o fraudulents a la targeta utilitzada per les compres, mitjançant correu electrònic a [email protected], en el menor termini de temps possible perquè es puguin realitzar les gestions oportunes.

SEGURETAT

Disposem de les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmeti xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del Client i el del Lloc Web.

Un cop introduïts els dades, l'entitat bancària validarà la seva targeta de crèdit, i procedirà al cobrament. En aquest moment la comanda serà efectiva, i es començarà el seu procés i enviament.

ENTREGA DE PRODUCTE

Ens comprometem a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client assenyali en el formulari de comanda, i que en tot cas haurà d'estar compresa dins del Territori. Amb la finalitat d'optimitzar la entrega, agraim al Client que indiqui una direcció en la qual la comanda pugui ser lliurada dins de l'horari laboral habitual.

No serem responsables pels errors causats en la entrega quan la direcció de lliurament introduïda pel Client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omissos.

Els productes adquirits es lliuraran a la persona/empresa i a l'adreça indicada, dins del termini indicat.

Si desitja adquirir algun producte des d'un país diferent dels disponibles, poseu-vos en contacte amb nosaltres a [email protected] i el nostre departament de coordinació es posarà en contacte amb Vd. per informar-lo dels tràmits a seguir.

L'acceptació i el pagament de la comanda, implica expressament la forma d'enviament triada, i el cost d'aquests gastos.

No es serviran comandes en apartats de correus.

En tot cas, el nostre departament d'atenció al client es posarà en contacte amb Vd. segons els dubtes que li puguin sorgir.

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini màxim fixat per a les entregues és de 24 o 48 hores per a enviaments nacionals, comptats des de la data de sortida de la comanda de l'empresa i sempre que sigui un producte en estoc. El cost de l'enviament és pagat sempre que superi els 200€ d'import mínim impostos exclosos. Les comandes efectuades a partir de les 16:00h es processaran al dia següent.

Possibilitat de transport urgent, prèvia pagament d'un cost a determinar, per a comandes urgents efectuades abans de les 16:00h; per a aquestes comandes, consulteu a través del nostre correu o xat.

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que varïin per raons logístiques o de força major. En casos de retards en les entregues, s'informarà als clients tan aviat com es tingui coneixement d'ells.

Cada entrega es considera efectuada a partir del moment en què l'empresa de transport posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transport.

DILIGÈNCIA DE L'ENTREGA

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista quan es realitzi l'entrega del producte sol·licitat, indicant en l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pugui detectar en l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com a cop, trencadissa, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho en el menor termini de temps possible i en un màxim de 7 hàbils des de l'entrega aportant tots els possibles (fotos, descripció, esbossos, etc.)

DEVOLUCIONS

El termini de devolució és de set (7) dies des de la recepció de la comanda. Distrigraf Digital S.L. retornarà l'import de la compra o bé podrà canviar-lo per un altre del mateix import, sempre i quan el producte sigui retornat en el seu embalatge original i precintat convenientment.

No s'acceptaran devolucions de productes oberts, alienats o manipulats.

Si el producte arriba en mal estat, Distrigraf Digital S.L., assumirà els costos d'enviament inclosos per la devolució si els productes es troben en el seu embalatge original i no han estat utilitzats.

Per tramitar la devolució envieu-nos un correu electrònic a [email protected], indicant-nos el número de comanda, dades de client, data de compra, data d'entrega al domicili, referència de producte i incidència de devolució.

REEMBORSAMENT AL CLIENT

Únicament en el cas que el producte entregat sigui defectuós o incorrecte, també es reemborsarà al Client els costos d'enviament corresponents. Les devolucions i les anul·lacions donaran lloc a reemborsos parcials.

Es gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 48 hores des de la confirmació d'arribada a l'almacén de la comanda retornada. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta del Client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà d'un màxim de 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

CLAUS I IDENTIFICACIONS

Les claus amb què comptarà per identificar-se davant del nostre sistema seran les següents:

Identificador o codi d'usuari: serà el seu identificador davant del nostre sistema, no permetent mai l'existència de dos clients que comparteixin el mateix identificador.

Clau d'accés: quan vostè introdueixi en el seu ordinador aquesta clau no veurà a la seva pantalla els caràcters que la componen ja que seran reemplaçats per asteriscs per evitar que algú pugui veure-la.

Si un cop connectat el nostre sistema detecta que durant un període de temps determinat no es produeix interactivitat entre el seu ordinador i el nostre servidor, es procedirà a la desconexió automàtica del seu identificador d'usuari. Aquest procediment impedeix que tercers puguin realitzar compres si deixa el seu ordinador connectat.

RECOMANACIONS I PRECAUCIONS

Aquestes són algunes de les precaucions que aconsellem han de prendre els nostres clients:

- No facilitar a ningú l'usuari, ni la contrasenya.

- No apuntar-la en llocs d'accés fàcil: ordinador, agenda, etc.

- Desconnectar sempre la sessió del navegador després d'haver accedit a una zona de seguretat o haver introduït al sistema l'usuari o contrasenya.

Els codis de promocions o de targetes descompte són personals i intransferibles, la cessió, mal ús, divulgació d'aquests codis estan totalment prohibits.

POLÍTICA DE PROMOCIONS

Les promocions que s'ofereixin al web són vàlides fins a la data indicada en la promoció o fins a fi d'existències.

En cas de no disposar de la promoció adquirida Distrigraf Digital S.L. es compromet a compensar amb un obsequi de valor similar o raonablement superior, mai inferior, amb motiu de la molèstia ocasionada; no obstant això, per a Distrigraf Digital S.L., no és motiu de cancel·lació d'una comanda l'absència o problemàtiques derivades de l'obsequi, quedant així el dret a revocar la sol·licitud de devolució si l'objecte de la mateixa és l'obsequi promocional.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

La prestació del servei d'aquest LLOC WEB i les presents condicions es regeixen per la llei espanyola.

Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d'aquest LLOC WEB, serà resolta a través dels tribunals arbitraris de consum, mediadors o semblants als quals es trobi adherida Distrigraf Digital S.L. en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.